Det kalles med dette inn til årsmøte i NMK Elverum

Årsmøtet avholdes på Scandic Elgstua Hotell 25. april 2021 kl. 17.00


Som medlem kan du melde inn saker til behandling på årsmøte, dette må sendes til post@nmkelverum.no senest innen 11. april 2021.

Ønsker du saksdokumenter kan du få disse tilsendt ved å kontakte oss på post@nmkelverum.no
Sakspapirene er klare senest en uke før årsmøtet.

Saksdokumenter vil være tilgjengelig i trykket form på årsmøtet.  

Merk at det kan komme endringer i forbindelse i forbindelse med Covid-19
Det vil også komme påmelding når vi nærmer oss årsmøtet.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ta med medlemskort. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!