Informasjon om Årskort gokart.

Årskort kan betales på forhånd eller betales med kort på bana.

Alternativene er å betale for årskort og være treningsansvarlig (forhåpentligvis kun 2 ganger hver), eller man kan betale hver gang man trener.

En av grunnene til at vi gjør dette er fordi vi er en liten klubb og vi er avhengig av at alle stiller opp for å ikke brenne ut de som er mest ivrige.

Det er treningsansvarlig sitt ansvar å påse att sikkerheten er ivaretatt, om man har behov for bistand er det treningsansvarlig sitt ansvar å skaffe til veie dette.

Årskort kan forhåndsbetales til NMK Elverum på konto: 1822.37.01031

Pris på årskort:

1500kr for Cadetti, Mini, og alle over 100cm, 500kr i rabatt for søsken nr2

750kr for TreningsCadetti, fyller eller er 7år i år.

Merk betaling med Årskort: Førernavn og klasse.

I tillegg sender du en e-post til gokart(a)nmkelverum.no med følgende info:
Navn, Fødselsdato,Førerlisensnr, Vognlisensnr, Klasse
Evt. ledsager info:
Navn, Adresse , Lisensnr, Tlfnr, E-post.
Ved kjøp av årskort plikter du deg til å stille som treningsansvarlig minst to ganger i året.
Har man ikke innløst årskort, eller kan fremvise dette på trening må man betale hver gang.
Årskortet blir levert på bane, etter at betalingen er registrert.

Årskortet er personlig og kan ikke overdras.

Alle med “hjemmebane” på Starmoen kan løse årskort.