Det innkalles med dette til årsmøte i NMK Elverum, 1. mars 2017.

Møtet avholdes på Scandic Hotell Elgstua kl 19:00.

Årsberetning 2016

Regnskap og budsjett sendes på forespørsel til post@nmkelverum.no