Det kalles med dette inn til årsmøte i NMK Elverum

Årsmøtet avholdes på Scandic Elgstua Hotell 25. april 2021 kl. 17.00
Det vil være anledning for å delta både fysisk på Elgstua og via Teams.
Det vil være god plass og Covid-19 vennlig ved oppmøte på Elgstua.

For å kunne planlegge årsmøtet er vi avhengig av påmelding.
Skal du delta via Teams vil du få innkalling tilsendt før årsmøtet. Det er viktig at alle som skal delta via Teams logger seg inn i møte via sin link, det vil si at ingen medlemmer kan sitte sammen bak samme innlogging.
Logg inn i god tid slik at registreringen av alle som skal være med i møtet er gjennomført innen kl. 17.00. Vi åpner for å logge inn fra kl. 16.45.
Har du spørsmål om dette kan du kontakte nestleder Einar Almaas-Edvardsen via post@nmkelverum.no.

Påmelding gjøres her
Merk at alle må melde seg på, kun en person per påmelding.
Påmeldingsfrist er torsdag 22/4-21 kl. 18.00

Etter årsmøtet vil det bli grenmøter for MX/Enduro og BIlcross.
Påmelding til disse møtene gjøres i samme påmelding som over.
Møtet avholdes rett etter årsmøtet og man kan delta enten fysisk eller vis Teams.


Ønsker du flere saksdokumenter tilsendt, kontakt oss på post@nmkelverum.no

Saksdokumenter vil være tilgjengelig i trykket form på årsmøtet. 
Saksdokumenter vil også bli vist via Teams.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ta med medlemskort. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!