Årsmøtet avholdes på Thon Elgstua Hotell 26. mars 2023 kl. 17.00

Etter årsmøtet vil det bli grenmøter, mer informasjon kommer etterhvert.

Ønsker du å fremme forslag til årsmøtet må dette sendes til post@nmkelverum.no innen 12. mars 2023

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ta med medlemskort. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Ønsker du tilsendt årsmøtepapirer kan du sende oss en mail til post@nmkelverum.no ellers vil alle papirer være tilgjengelig på årsmøtet.

For at vi skal kunne beregne servering ber vi om at du melder deg på her.

Det vil bli korte, grenvise møter for Rally, Gokart, Bilcross og MX rett etter årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!