Leder:
Morten Vig
Tlf: 91511622
E-post: gokart@nmkelverum.no

Medlemmer i gokartgruppa:
Nest leder: Jim Tony Spangen
Medlem: Stål-Erik Rivnes
Medlem: Kai Rosendal
Medlem: Lars Bekk